Değerlerimiz

Müşteri odaklılık, gizlilik, dürüstlük, şeffaflık, centilmenlik, insana saygı, doğaya duyarlılık, yenilikçilik, rekabetçilik ve esnekliktir.

Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizi etkin dinler, empati kurar, onları anlarız. Müşterilerimize hızlı yanıt veririz. Müşterilerimizin öneri ve gelecek beklentilerini dikkate alarak müşterilerimiz ile uzun vadeli işbirliği yaparız ve aidiyet duygusu oluştururuz.

Gizlilik: Hizmetlerimizin tamamı müşterilerimize özel tasarlanır ve verilir. Almış olduğumuz bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayız. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde gizlilik prensibini yazılı kurallara bağlı olarak uygularız.

Dürüstlük: Söz ve davranışlarımızla, niyet ve inancımızla, iyilikten ve güzellikten yanayız. İçimizdeki sese daima kulak verir ve verdiğimiz sözleri tutarız. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, dürüst iletişim kurar ve adaletten ayrılmayız.

Şeffaflık: Hizmetlerimiz şeffaftır. Müşterilerimizi, hizmet alımına karar vermeden önce ve iş süreçlerinde,  hizmetin niteliği ve aşamaları ile ilgili her konuda bilgilendiririz. Soruları hızla yanıtlar, soru işaretlerini ortadan kaldırırız.

Centilmenlik (Etik Davranmak): Rakiplerimizle, müşterilerimizle, iş ortaklarımızla ve çalışanlarımızla, yazılı olmayan fakat kendi otokontrol anlayışımızla oluşmuş ve sıkı sıkıya bağlı olduğumuz etik kurallar çerçevesinde ilişki kurarız. Hedeflerimize ulaşmak için çaba gösterirken Centilmenlik anlayışımızdan ödün vermeyiz.

İnsana Saygı: Müşterilerimize ve çalışanlarımıza saygı gösteririz. Her türlü fikre, inanca, değere, görüşe ve kültüre empati ile yaklaşırız. Birey ve kurumların, uzmanlık alanlarında sahip oldukları bilgiye saygılıyız. Mütevazi, toleranslı ve hoşgörülüyüz.

Doğaya Duyarlılık: Bizden sonraki nesiller için doğaya duyarlıyız. Daha az ağaç kesilmesi için asgari düzeyde kağıt kullanırız. Klima kullanımını asgari düzeyde tutar, yakın mesafelerde toplu taşım araçlarını kullanırız. Spor yapar, yüksek enerjimizi güneşten ve doğadan alırız.

Yenilikçilik: Uygulanabilir fikirler yaratır, hızla hayata geçiririz. Uluslararası yenilikleri ve gelişmeleri sürekli takip ederiz. Birbirimizin yeni fikirlerini destekler, cesaretlendiririz. Hizmetlerimizle ilgili yenilikleri, öğrenir, çalışanlarımızı adapte eder ve yenilikleri müşterilerimizin hizmetine sunarız.

Rekabetçilik: Verdiğimiz hizmetlerin temeli rekabettir. Müşterilerimizin global rekabet gücünü maksimize etmek başlıca hedefimizdir. Bu hedefe ulaşırken, çalışanlarımızı, en üst düzeyde hizmet vermek amacıyla, global rakiplerimizle ve birbirleriyle rekabet etmek üzere motive ederiz.

Esneklik: Her durumda esnek düşünür, esnekliği uygulamaya geçiririz.  Kişilere ve kurumlara özel çözümler sunar, talebin tam olarak karşılanabilmesi için sunduğumuz çözümleri müşteri talebine uygun hale getiririz. Başarımız ve hizmet mükemmeliyetimiz için birbirimize güvenir, her düzeyde inisiyatif kullanarak esnek kararlar alır ve uygularız.