İK Politikamız

Vizyonumuz, misyonumuz, stratejilerimiz, hedeflerimiz, iş süreçlerimiz ve ortak değerlerimiz ışığında, çalışanlarımıza, güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlarız. Kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek, onlara destek olur, başarıya doğru yönlendirir ve başarıyı ödüllendiririz.

Geleceğimizi şekillendirecek, üstün nitelikli, sorumluluklarından zevk alan, değişime açık ve değerlerimizi benimseyip yaşatacak bireyler ile çalışırız. Açık iletişime inanır, kişisel farklılıkların varlığını destekleyen, biz olabilmeye inanan, adil ve objektif bir profesyonel iş ortamı yaratırız.

Her çalışanımız kendi işinin lideridir. Performans hedeflerimizi kendi işinin liderleri çalışanlarımızla birlikte belirleriz. Bu nedenle performans hedeflerimiz şeffaftır ve nettir. Performans değerlendirmemiz, somut, ölçülebilir değerlere dayalı, bir başka deyişle objektiftir.

Amacımız, müşterilerimize kaliteli hizmetler sunabilmek için; çalışanlarımızın gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile artırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve  kariyer olanakları sağlamaktır.

Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın şirket kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte sürekli gelişime, öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık olması beklenmektedir.

Firmamız, ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken doğaya duyarlı, insana saygılı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.